Řecko

obojživelníci a plazi státu: Řecko

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >
id3272, Ophisops elegans, Řecko > Samos > Pythagóreion, Pythagoreion, Pithagorion, 8 m n. m., Miloslav Homolka, 17.07.2009, 17.08.2009, 1 ex okraj frekventované silnice v řídké zástvbě

id3270, Ophisops elegans, Řecko > Samos > Pythagóreion, Pythagoreion, Pithagorion, 2 m n. m., Miloslav Homolka, 17.07.2009, 17.08.2009, 1 ad ex, řídká vegetace mezi silnicí a rákosinama
Pythagóreion, Pythagoreion, Pithagorion, Pithagórion, Pythagoreio, Pythagoria, Pythagorio, Pythagóreio, Teganion, Tegánion, Tiganian, Tiganion, Tigánian, Tigánion
id3267, Ophisops elegans, Řecko > Samos > Votsalákia, Votsalakia, 3 m n. m., Miloslav Homolka, 13.07.2009, 17.08.2009, 1 ex ruderál mezi silnicí a pláží, řídká zástavba

id2278, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Dadia, - m n. m., Boris Demovič, Martin Dobrota, Fero Bednár, 16.09.2008, 28.09.2008, 2 ex. Spolupozorovatelia: M. Dobrota, F. Bednár.
Ophisops elegans Ophisops elegans Ophisops elegans Ophisops elegans Ophisops elegans
id6114, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Dadia, 104 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Ophisops elegans Dadia
id5394, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Tři adultní jedinci.
Ophisops elegans Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5424, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 170 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Ophisops elegans lokalita nezveřejněna
id10364, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Maronía, Maronia, - m n. m., Jiří Hejduk, 10.07.2015, 24.08.2015,
Ophisops elegans Ophisops elegans Maronía, Maronia Maronía, Maronia
id3099, Pelobates syriacus, Řecko > Limnos > Kaliopi, - m n. m., Ilias Strachinis, 13.06.2009, 05.08.2009,
Pelobates syriacus
id5438, Pelobates syriacus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 03.10.2011, Desítky jedinců.
Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Evros delta Evros delta
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >