Boris Demovič


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [44]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TWK2 kvadrát 35TMF1 kvadrát 35TLF2 kvadrát 34TFK1 kvadrát 34TFL3 kvadrát 34TCN1 kvadrát 34TDN2 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 34TCM3 kvadrát 35TMF2 kvadrát 34TFK3 kvadrát 35TLF4 kvadrát 35TLG4 kvadrát 35TMG4 kvadrát 33TXH1 kvadrát 33TXH3 Boris Demovic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44144 44152 41261 40244 40223 40221 41231 43191 42194 42192 43163 42193 45143 40262 40232 40254 41254 41262 43171 Boris Demovic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 19


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR