Michal Čurda


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [15]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVL1 kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TYH2 kvadrát 34TBN4 kvadrát 35SNA1 kvadrát 34SGA4 kvadrát 34SGE2 kvadrát 35SMA3 kvadrát 34SCK4 kvadrát 33TVK3 Michal Curda - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45142 44151 42174 42182 36272 35233 35241 36264 39194 44142 Michal Curda, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 10


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR