lokalitní nález id4575

id4575, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Dalmácie > Zagreb, - m n. m., Pierre-Yves Vaucher, 14.05.2010, 19.10.2010,
Vipera ammodytes