Pierre-Yves Vaucher


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [9]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWL3 kvadrát 33TVL2 kvadrát 33TWK1 kvadrát 33TVL4 kvadrát 33TVK3 Pierre-Yves Vaucher - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45154 45133 45151 45143 44144 Pierre-Yves Vaucher, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 5


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR