lokalitní nález id3649

id3649, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Žaga, 565 m n. m., Karel Rozínek, 16.05.2009, 23.01.2010, Živý ex. na silnici
Salamandra salamandra Žaga