Lefkimi

obojživelníci a plazi lokality: Lefkimi (Thrácie, Řecko), respektive okolí lokalitního nálezu id5922

id5930, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Desítky jedinců.
Emys orbicularis Emys orbicularis Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5412, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Více jak deset adultních jedinců.
Lacerta viridis Lefkimi Lefkimi
id5922, Lissotriton vulgaris, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Tři adultní jedinci.
Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5928, Mauremys rivulata, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Pět adultních jedinců.
Mauremys rivulata Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5926, Natrix natrix, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5924, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Desítky jedinců.
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5936, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 129 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden přejetý jedinec.
Pseudepidalea viridis Lefkimi
id5414, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Dva adultní jedinci.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5932, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Testudo graeca Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi