Râşnov, Rasnov

obojživelníci a plazi lokality: Râşnov, Rasnov (jižní Karpaty, Rumunsko), respektive okolí lokalitního nálezu id2338

id2392, Anguis fragilis s.l., Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, VIII.2005, 13.11.2008,

id2403, Bombina variegata, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, V.2003, 13.11.2008,

id2410, Bufo bufo, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, V.2005, 13.11.2008,

id2425, Lacerta agilis, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, IX.2005, 13.11.2008,

id2444, Lissotriton vulgaris, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, IV.2006, 13.11.2008,

id2446, Mesotriton alpestris, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, V.2003, 13.11.2008,

id2460, Natrix natrix, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, IX.2003, 13.11.2008,

id2497, Rana temporaria, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, IX.2007, 13.11.2008,

id2338, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, VII.2006, 05.11.2008, adult
Salamandra salamandra
id2505, Triturus cristatus, Rumunsko > jižní Karpaty > Râşnov, Rasnov, 676 m n. m., Vlad Cioflec, IV.2006, 13.11.2008,