Jiří Šmíd


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [13]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SDJ1 kvadrát 34TFL3 kvadrát 34TGL2 kvadrát 34TFL2 Jiri Smid - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

39193 39201 41231 40234 40224 Jiri Smid, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 5


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR