Jiří Šmíd

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

stránka: < 1 2 3 >

Algyroides nigropunctatus | 12.09.2006

Bufo bufo | 14.09.2006

Eryx jaculus | 16.08.2007

Lacerta trilineata | 12.09.2006

Lacerta trilineata | 12.09.2006

Laudakia stellio | 11.09.2006

Mauremys rivulata | 11.09.2006

Mauremys rivulata | 11.09.2006

Natrix natrix | 14.09.2006

Natrix natrix | 14.09.2006

Platyceps najadum | 11.09.2006

Platyceps najadum | 11.09.2006

stránka: < 1 2 3 >