Vipera ammodytes, kvadrát 33TYH1


id8324, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Dalmácie > delta Neretvy, Neretva river delta, - m n. m., Roman Šmejkal, 02.05.2013, 27.01.2014,
Vipera ammodytes
id492, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Dalmácie > Neretva, 15 m n. m., Petr Vlček, 04.05.2000, 22.10.2006, samice
Vipera ammodytes Neretva