kvadrát 35TNJ4


id2151, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 40 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 1 přejetý subadult

id2153, Natrix tessellata, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 20 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 1 přejetý adult

id2152, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 20-40 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 7 přejetých jedinců (3 juv. + 4 adulti)

id11675, Testudo graeca, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Kranevo - Rogačevo, - m n. m., Ľudovít Jarečný, 18.08.2017, 30.08.2017, Nález jedného jedinca sa mi podaril hneď na prvej vychádzke, aj keď ich tam bolo nepochybne viacej. Hľadanie sťažovala vysoká tráva veľa bodliakov a krovín, ale takto im to asi vyhovuje. Podľa tvrdenia miestneho pána baču sa korytnačky (čerepachy) nachádzajú aj nad mestečkom Kranevo, ale ja som nenašiel žiadnu. Aj keď asi mal pravdu, vo vysokej suchej tráve by to bola veľká náhoda.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo Kranevo - Rogačevo