kvadrát 34SDH4


id1329, Ablepharus kitaibelii, Řecko > Kefalonia > Lassi, - m n. m., Kevin Byrnes, 12.10.2005, 29.10.2007,
Ablepharus kitaibelii
id5822, Ablepharus kitaibelii, Řecko > Kefalonia > Omala, cca 600 m n. m., Marek Jedlička, 04.04.2011, 16.12.2011,
Ablepharus kitaibelii
id5818, Algyroides sp., Řecko > Kefalonia > Sámi, 0-20 m n. m., Marek Jedlička, 03.04.2011, 08.01.2012,
Algyroides sp. Algyroides sp.
id5820, Anguis cephallonica, Řecko > Kefalonia > Sámi, - m n. m., Marek Jedlička, 04.04.2011, 16.12.2011,
Anguis cephallonica Anguis cephallonica
id5826, Mediodactylus kotschyi, Řecko > Kefalonia > Omala, cca 740 m n. m., Marek Jedlička, 04.04.2011, 20.12.2011,
Mediodactylus kotschyi
id1386, Podarcis tauricus, Řecko > Kefalonia > Lassi, - m n. m., Kevin Byrnes, 11.10.2005, 16.11.2007, spousty dalších pozorováno po stranách stezky
Podarcis tauricus Podarcis tauricus
id5816, Podarcis tauricus, Řecko > Kefalonia > Sámi, 0-10 m n. m., Marek Jedlička, 03.04.2011, 16.12.2011,
Podarcis tauricus
id5828, Tarentola mauritanica, Řecko > Kefalonia > Xenópoulon, Xenopoulon, Xenopoulou, - m n. m., Marek Jedlička, 05.04.2011, 20.12.2011,
Tarentola mauritanica
id5824, Vipera ammodytes, Řecko > Kefalonia > Omala, cca 720 m n. m., Marek Jedlička, 04.04.2011, 16.12.2011,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes