Kevin Byrnes


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [21]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SDH3 kvadrát 35SNV3 kvadrát 34SDH2 kvadrát 34SDH4 kvadrát 35SLV4 kvadrát 35SMU1 kvadrát 35SLU3 kvadrát 35SLV2 Kevin Byrnes - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

38204 36281 38201 35253 35261 35251 Kevin Byrnes, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 6


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR