Darmanci, Darmantsi

Darmanci, Darmantsi
fotografie lid498, Petr Balej, 29.11.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id1442, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 440 m n. m., Petr Balej, 16.05.2007, 29.11.2007, 2 ks
id1441, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400-440 m n. m., Petr Balej, 15.-16.05.2007, 29.11.2007, 4 ks
id1436, Podarcis muralis, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400-440 m n. m., Petr Balej, 15.-16.05.2007, 27.11.2007, adultní pár