Amfipoli

Amfipoli
fotografie lid354, Jiří Šmíd, 16.08.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id1121, Vipera ammodytes, Řecko > Makedonie > Amfipoli, - m n. m., Jiří Šmíd, 28.08.2006, 15.08.2007, přejetá na silnici, na fotografii (lokality) není přímo zmije, pouze silnice, na které nebylo o přejetá zvířata nouze