Carevo

Carevo
fotografie lid3, Petr Balej, 27.03.2006,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id28, Mediodactylus kotschyi, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Carevo, 0-20 m n. m., Petr Balej, 01-13.07.2003, 27.03.2006, cca 10 jedinců, v noci i ve dne na stěnách a pod kameny ve vesnici, ssp. danilewskii