Akhtopol, Achtepol, Achtopol

Akhtopol,  Achtepol,  Achtopol
fotografie lid2076, Andrej Funk, 29.08.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5533, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, - m n. m., Andrej Funk, 02.05.2011, 29.08.2011, 7 jedinců krátkonožky, 2 ještěrky zelené a mladý přebarvený blavor
id5535, Lacerta viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, - m n. m., Andrej Funk, 02.05.2011, 29.08.2011, 2 ještěrky zelené, několik krátkonožek a mladý přebarvený blavor
id5531, Pseudopus apodus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, - m n. m., Andrej Funk, 02.05.2011, 29.08.2011, mladý přebarvený blavor, na lokalitě i ještěrky zelené a krátkonožky