Andrej Funk

Andrej Funk


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [19]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TPF4 kvadrát 35TNG3 kvadrát 35TNH2 kvadrát 33TVK4 kvadrát 33TWK1 Andrej Funk - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40284 42273 42271 42272 44143 44152 Andrej Funk, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 6


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR