Seitani

Seitani
fotografie lid1230, Miloslav Homolka, 16.08.2009,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id3251, Pelophylax bedriagae, Řecko > Samos > Seitani, 10 m n. m., Miloslav Homolka, 16.07.2009, 16.08.2009, dvě tůňky v korytě vyschlého potoka, 3 + 8 ex.