Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý

Pelophylax ridibundus
fotografie fid598, Petr Balej, 28.11.2006, variabilita v jedné tůňce, pozorováno cca 10 juv. jedinců

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id544, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 200 m n. m., Petr Balej, 21.04.2006, 28.11.2006, variabilita v jedné tůňce, pozorováno cca 10 juv. jedinců