Durmitor

obojživelníci a plazi lokality: Durmitor (vnitrozemí, Černá Hora), respektive okolí lokalitního nálezu id3340

stránka: < 1 2 >
id3348, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, cca 1700 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 1 ex. v skupinke bukov v pásme roztrúsených stromov a prvých trsov kosodreviny.

id3342, Bufo bufo, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, cca 1650 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 1 juvenil pri hornej hranici súvislého lesa.
Bufo bufo
id7087, Bufo bufo, Černá Hora > vnitrozemí > Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park, 2000 m n. m., Tomáš Klacek, 03.08.2012, 05.02.2013,
Bufo bufo
id3340, Dinarolacerta mosorensis, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, 1650-1700 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 5 ex.
Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Durmitor
id11004, Dinarolacerta mosorensis, Černá Hora > vnitrozemí > Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park, 1440-1460 m n. m., Jan Dušek, 08.07.2016, 03.08.2016, desítky adultních jedinců
Dinarolacerta mosorensis Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park
id11010, Dinarolacerta mosorensis, Černá Hora > vnitrozemí > Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park, 1540 m n. m., Jan Dušek, 08.07.2016, 03.08.2016, 15 ex.
Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park
id3346, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, 1680 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 2 ex.
Lacerta agilis
id7101, Lissotriton vulgaris, Černá Hora > vnitrozemí > Crno Jezero, Tserno Yezero, 1500 m n. m., Tomáš Klacek, 04.08.2012, 05.02.2013,
Lissotriton vulgaris Crno Jezero, Tserno Yezero
id11006, Natrix natrix, Černá Hora > vnitrozemí > Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park, 1540 m n. m., Jan Dušek, 08.07.2016, 03.08.2016, exuvie
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park Nacionalni Park Durmitor, Durmitor Nacionalni Park
id3360, Pelophylax/Rana sp., Černá Hora > vnitrozemí > Crno jezero, Durmitor, 1421-1441 m n. m., Boris Demovič, 14.07.2009, 31.08.2009, desiatky ex. Pelophylax pravdepodobne sqipericus
Pelophylax/Rana sp.
stránka: < 1 2 >