Dadía, Dadia, Dhadhia

Dadía,  Dadia,  Dhadhia
fotografie lid2152, Daniel Jablonski, 03.01.2012,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5390, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Jedna adultní a tři juvenilní jedinci.
id5876, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Jeden adultní exemplář.