Dadía, Dadia, Dhadhia

obojživelníci a plazi lokality: Dadía, Dadia, Dhadhia (Thrácie, Řecko), respektive okolí lokalitního nálezu id5390

stránka: < 1 2 >
id5382, Bufo bufo, Řecko > Thrácie > Dadia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Bufo bufo Bufo bufo Bufo bufo Dadia
id5788, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 158 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 30.11.2011, Tři adultní jedinci.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5880, Hyla arborea, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Skřehot desítek exeplářů.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6511, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Petra a Pavel Štěpánek, 30.06.2012, 29.07.2012,

id5836, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Jeden juvenil.
Lacerta viridis Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5884, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 158 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Desítky adultů a juvenilů.
Lacerta viridis Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5786, Lissotriton vulgaris, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 158 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 30.11.2011, Tři adultní jedinci.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6114, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Dadia, 104 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Ophisops elegans Dadia
id5784, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 158 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 30.11.2011, Desítky jedinců.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5834, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Deset adultů.
Pelophylax ridibundus Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
stránka: < 1 2 >