Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid3403, Nenad Preradović, 29.02.2008, mládě

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1146, Dolichophis caspius, Srbsko > Bělehrad > hora Avala, Avala mountain, - m n. m., Aleksandar Simović, Nenad Preradović, 19.08.2007, 22.08.2007,