Nenad Preradović


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [56]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TDQ4 kvadrát 34TDQ2 kvadrát 34TEQ4 kvadrát 34TDQ3 kvadrát 34TCM4 kvadrát 34TCM1 kvadrát 34TDR4 kvadrát 34TDR2 kvadrát 34TEQ1 kvadrát 34TDP1 kvadrát 34SGK2 kvadrát 34TCQ3 kvadrát 34TCP2 kvadrát 34TEM3 kvadrát 34TDL3 kvadrát 34TDL4 kvadrát 34TEM2 kvadrát 34TCP4 kvadrát 34TDQ1 kvadrát 35TNH3 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TCM2 kvadrát 34TEN4 Nenad Preradovic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44204 44193 44214 44202 41192 42183 42191 45203 45193 45211 43202 39234 44194 43183 44212 42213 41203 40204 41212 43191 43281 42194 44201 42214 Nenad Preradovic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 24


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR