Aleksandar Simović


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [18]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TDQ4 kvadrát 34TDR2 kvadrát 34TDQ1 kvadrát 34TDP1 kvadrát 34TCP4 kvadrát 34TCQ1 Aleksandar Simovic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44204 45193 44202 43194 43193 44192 Aleksandar Simovic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 6


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR