Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid1841, Nenad Preradović, 31.07.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1123, Dolichophis caspius, Srbsko > Bělehrad > hora Avala, Avala mountain, - m n. m., Nenad Preradović, Aleksandar Simović, 16.04.2007, 31.07.2007,