Salamandra salamandra, mlok skvrnitý


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
id11767, Salamandra salamandra, Makedonie > Makedonie > Kostur, 1550 m n. m., Václav Prášek, 12.06.2016, 24.06.2018,
Salamandra salamandra
id11765, Salamandra salamandra, Makedonie > Makedonie > Monastir St. Peter and St. Paul, Smilevo, 1250 m n. m., Václav Prášek, 10.05.2018, 24.06.2018,
Salamandra salamandra Monastir St. Peter and St. Paul, Smilevo
id4628, Salamandra salamandra, Makedonie > Makedonie > Prevedena, 1167 m n. m., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 12.02.2011, Přejetý jedinec.
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Prevedena
id1819, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Baile Herculane, 200 m n. m., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008, larva
Salamandra salamandra
id2501, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Buşteni, Busteni, 850 m n. m., Vlad Cioflec, IV.2005, 13.11.2008,

id501, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Cimpusel, 1200 m n. m., Patrik Hajdaj, 17.09.2006, 29.10.2006, nalezen ve spadaném listi u potoka
Salamandra salamandra
id2502, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Gura Teghii, - m n. m., Vlad Cioflec, VIII.2005, 13.11.2008,

id6690, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă, - m n. m., Petr Meduna, 22.07.2012, 20.08.2012,
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă jeskyně Vranovec, Peştera cu Apă
id10503, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Kulhavá skála, - m n. m., Petr Meduna, 05.2015, 13.10.2015,
Salamandra salamandra
id1375, Salamandra salamandra, Rumunsko > jižní Karpaty > Moldoveanu, cca 1100 m n. m., Zita Bukovská, 18.08.2005, 11.11.2007,
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >