Václav Prášek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [15]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TEM3 kvadrát 34TEM4 kvadrát 34TFL1 kvadrát 34TEL3 kvadrát 34TEL1 kvadrát 34TEM2 kvadrát 34TEL2 kvadrát 34TFM1 Vaclav Prasek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42221 41214 41223 41222 42213 41221 41211 41212 40212 Vaclav Prasek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 9


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR