Zita Bukovská


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [7]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCM1 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TDN2 kvadrát 35TLL1 Zita Bukovska - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42191 42194 45244 Zita Bukovska, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR