Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >
id285, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 200 m n. m., Petr Balej, 23.04.2006, 02.06.2006, 2 juv. živí + 1 adult nalezen mrtvý u cesty
Pelophylax ridibundus Madžarovo, Madjarovo
id513, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 250 m n. m., Petr Balej, 22.04.2006, 08.11.2006, 5-10 pozorovaných jedinců uvězněných ve dvou hlubokých vybetonovaných nádržích
Pelophylax ridibundus
id544, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 200 m n. m., Petr Balej, 21.04.2006, 28.11.2006, variabilita v jedné tůňce, pozorováno cca 10 juv. jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus
id545, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 170 m n. m., Petr Balej, 23.04.2006, 28.11.2006, cca 5 jedinců

id7061, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Malko Gradishte (Gluhite kamani), 550 m n. m., Daniel Jablonski, Michal Rindoš, 25.04.2012, 12.12.2012, Jeden adultní jedinec.
Malko Gradishte (Gluhite kamani)
id657, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 90 m n. m., Petr Balej, 24.04.2006, 10.02.2007,
Pelophylax ridibundus
id1071, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Odrinci, 110 m n. m., Petr Balej, 04.05.2007, 29.07.2007, cca 5 juv a adultních jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Odrinci
id1090, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Odrinci, 130 m n. m., Petr Balej, 04.05.2007, 05.08.2007, cca desítka jedinců
Pelophylax ridibundus Odrinci
id2787, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Odrinci, 200 m n. m., Petr Balej, 02.09.2008, 21.04.2009, 2 adulti + 1 juv.
Pelophylax ridibundus Odrinci
id2947, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Východní Rodopy > Odrinci, 110 m n. m., Petr Balej, 02.09.2008, 15.06.2009, 4 adulti a několik juv. a pulců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Odrinci
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >