lokalitní nález id683

id683, Vipera ammodytes, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 600 m n. m., Rok Grzelj, 27.05.2005, 27.02.2007,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes