Pelophylax bedriagae, skokan Bedriagův

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.