Eremias arguta, paještěrka stepní

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.