Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.