Boris Demovič, kvadrát 34TDN2


id3366, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina Grbaja, Grbaja valley, 1160 m n. m., Boris Demovič, 16.07.2009, 31.08.2009, 1 ex.
Anguis fragilis s.l.
id3404, Bufo bufo, Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, 1160-1170 m n. m., Boris Demovič, 17.07.2009, 03.09.2009, 1 veľká samica pozorovaná 17.7. v noci priamo pri Planinarskom dome a 19.7.09 ráno asi 30 m od neho.
Bufo bufo
id3400, Lacerta viridis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Ropojani, Prokletje, 960 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 10.09.2009, 1 ex. pod kríkom pri malej lúčke uprostred listnatého lesa
Lacerta viridis
id3406, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, - m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 03.09.2009, 1 ex. v doline Grbaja povyše odbočky na Planinarski dom

id3378, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Ropojani, pri Vusanje, Prokletje, 940-955 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 01.09.2009, Min. 9 ex na kamenitých, spásaných svahoch s nesúvislými kríkmi a nízkymi stromami hneď nad obcou Vusanje, blízko vyvieračiek.
Podarcis muralis
id3372, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, 1165 m n. m., Boris Demovič, 17.07.2009, 01.09.2009, 1 ex.
Podarcis muralis
id3376, Pseudepidalea viridis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, cca 1138 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 01.09.2009, 1 ex. prejdený na dolinovej asfaltke

id3402, Vipera ammodytes, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, cca 1095 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 03.09.2009, prejdená na ceste
Vipera ammodytes
id3374, Zamenis longissimus, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, cca 1090 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 01.09.2009, 1 prejdený ex. na dolinovej asfaltke