Boris Demovič, kvadrát 34TCN1


id3348, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, cca 1700 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 1 ex. v skupinke bukov v pásme roztrúsených stromov a prvých trsov kosodreviny.

id3342, Bufo bufo, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, cca 1650 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 1 juvenil pri hornej hranici súvislého lesa.
Bufo bufo
id3340, Dinarolacerta mosorensis, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, 1650-1700 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 5 ex.
Dinarolacerta mosorensis Dinarolacerta mosorensis Durmitor
id3346, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, 1680 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 2 ex.
Lacerta agilis
id3362, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Žabljak, 1454 m n. m., Boris Demovič, 14.07.2009, 31.08.2009, 1 ex.
Lacerta agilis
id3360, Pelophylax/Rana sp., Černá Hora > vnitrozemí > Crno jezero, Durmitor, 1421-1441 m n. m., Boris Demovič, 14.07.2009, 31.08.2009, desiatky ex. Pelophylax pravdepodobne sqipericus
Pelophylax/Rana sp.
id3344, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > Durmitor, 1650-1680 m n. m., Boris Demovič, 15.07.2009, 30.08.2009, 4 ex., z toho 1 juv.