Martin Waldhauser, kvadrát 35TNG3


id1502, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1498, Emys orbicularis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1501, Lacerta viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1495, Natrix natrix, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1496, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1494, Podarcis tauricus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008, spp. tauricus

id1500, Pseudopus apodus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1503, Rana dalmatina, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1497, Testudo hermanni, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,

id1499, Vipera ammodytes, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Primorsko, 30 m n. m., Martin Waldhauser, 20.08.1988, 03.01.2008,