Martin Šandera, kvadrát 34SCJ3


id8646, Elaphe quatuorlineata, Řecko > Korfu > Aríllas, Arillas, Arila, 5 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 08.08.2011, 08.05.2014, 1 svlečka

id8626, Emys orbicularis, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 38 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 13.08.2011, 08.05.2014, 1 ex.

id8642, Malpolon insignitus, Řecko > Korfu > Aríllas, Arillas, Arila, 5 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 08.08.2011, 08.05.2014, 1 mrtvý ex.
Malpolon insignitus
id8628, Natrix natrix, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 38 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 13.08.2011, 08.05.2014, 2 ex.

id8624, Pelophylax kurtmuelleri, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 38 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 12.08.2011, 08.05.2014, 4 subad.

id8630, Pelophylax kurtmuelleri, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 22 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 13.08.2011, 08.05.2014, 2 ex.

id8644, Podarcis tauricus, Řecko > Korfu > Aríllas, Arillas, Arila, 5 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 08.08.2011, 08.05.2014, 1 subad.

id8622, Rana dalmatina, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 38 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 12.08.2011, 08.05.2014, 5 subad., 1 ad.
Rana dalmatina Rana dalmatina
id8650, Vipera ammodytes, Řecko > Korfu > Pouládes, Poulades, Pouladhes, 76 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 08.08.2011, 08.05.2014, 1F
Vipera ammodytes Vipera ammodytes