David Jandzík, kvadrát 33TXK3


id4647, Anguis fragilis s.l., Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > NP Kozara, 503 m n. m., Daniel Jablonski, David Jandzík, Václav Gvoždík, 30.08.2010, 10.09.2012, Jeden subadultní jedinec.
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. NP Kozara NP Kozara NP Kozara
id4649, Bombina variegata, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Vučjak, Vucjak, 230 m n. m., Daniel Jablonski, David Jandzík, Václav Gvoždík, 30.08.2010, 10.09.2012, Několik adultních jedinců
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Vučjak, Vucjak Vučjak, Vucjak
id4643, Podarcis muralis, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Vučjak, Vucjak, 273 m n. m., Daniel Jablonski, David Jandzík, Václav Gvoždík, 30.08.2010, 10.09.2012, Jedna adultní samice.
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Vučjak, Vucjak
id4645, Zamenis longissimus, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Vučjak, Vucjak, Vucijak, 350 m n. m., Daniel Jablonski, David Jandzík, Václav Gvoždík, 30.08.2010, 10.09.2012, Přejetý subadultní jedinec.
Zamenis longissimus Zamenis longissimus Vučjak, Vucjak, Vucijak, Vučijak (NP Kozara)