Jan Fiala


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [5]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TXH3 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 34SDG3 kvadrát 34SDJ1 Jan Fiala - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43171 43162 37204 39193 Jan Fiala, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR