Fero Bednár


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [12]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TFK1 kvadrát 35TLF2 kvadrát 35TMF1 Fero Bednar - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40223 40244 41261 40221 Fero Bednar, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR