Milan Husák


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [3]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TPK2 kvadrát 35TPK1 kvadrát 35TPK3 Milan Husak - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44284 45291 Milan Husak, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2