Vladimír Vrabec


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [8]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TFM4 kvadrát 34TDR2 kvadrát 34TFL3 kvadrát 34TGL1 kvadrát 34TFN4 Vladimir Vrabec - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41232 45193 41231 42232 Vladimir Vrabec, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR