Nikola Rahme


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [29]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TUK3 kvadrát 33TWK2 kvadrát 34TFQ1 kvadrát 34TFM4 kvadrát 33TWJ4 kvadrát 35TMG2 kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TVL2 kvadrát 33TWK1 Nikola Rahme - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44144 45133 44152 44222 41232 43154 41262 44153 45141 45151 45223 Nikola Rahme, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 11


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR