Hana Šanderová


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [13]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SFK2 kvadrát 34TFK1 kvadrát 34TFL4 Hana Sanderova - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40223 40221 39224 40224 40232 Hana Sanderova, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 5


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR