David Letošník


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [12]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TWJ4 kvadrát 33TXJ4 kvadrát 33TXH3 David Letosnik - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44151 43154 43163 43171 David Letosnik, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR