Ivona Lozić


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [20]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TYL1 kvadrát 33TYL2 kvadrát 33TXL3 kvadrát 33TWK4 kvadrát 33TWK3 kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TXL4 Ivona Lozic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43152 45174 44162 44151 45173 Ivona Lozic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 5


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR