Dejan Bogdanović


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [4]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TDP1 Dejan Bogdanovic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44193 43194 Dejan Bogdanovic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR